top of page

Privacy Beleid

Wie wij zijn

Witgoed Service

Adres : Nonnenvijverstraat 1 Willebroek 2830

Email : witgoedservice.be@gmail.be

Naam van DPO: AMJAD DEREZEINI

Informatie die we over u verzamelen

Dit zijn de categorieën gegevens die we kunnen verwerken:

 • Contactgegevens: voorbeelden zijn naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres.

 • Financiële gegevens: voorbeelden zijn factuuradres, creditcardnummer, bankrekeninggegevens.

 • Activiteit en gedrag: voorbeelden zijn vriendenlijst, interesses, getagde media.

 • Persoonlijke kenmerken: voorbeelden zijn geslacht, nationaliteit, geboortedatum, cv-informatie, academische kwalificaties.

 • Locatiegegevens: voorbeelden zijn gps-locatie, trackinggegevens.

 • Communicatiegegevens: voorbeelden zijn instant messaging gegevens, social media posts, post content.

 • Beelden en opnames: voorbeelden zijn cctv-beelden, foto's, video's.

 • Meningen en opinies: voorbeelden zijn reacties op enquêtes, getuigenissen, niet-politieke, religieuze of filosofische opinies.

 • Werkgerelateerde gegevens: voorbeelden zijn details van klachten, voltooide taken, disciplinaire procedures.

 • Technische identificatiegegevens: voorbeelden zijn ip-adres, mac-adres, gebruikersnaam, wachtwoorden.

 • Strafrechtelijke gegevens

 • Geaggregeerde Gegevens: voorbeelden zijn onder andere statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen.

 • We kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie.

 • Echter, als we Geaggregeerde Gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat ze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.


Dit is slechts een overzicht.

Hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder andere via:

Directe interacties - u kunt ons informatie geven over uw Contactgegevens, Identificatiegegevens, Financiële gegevens... (alle categorieën die via directe interacties tot stand komen) door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail, via onze website of anderszins. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:

 • onze producten of diensten aanvraagt;

 • een account bij ons aanmaakt

 • zich abonneert op publicaties;

 • verzoekt om marketing die naar u wordt verzonden; of

 • ons feedback geeft of contact met ons opneemt.

 

Geautomatiseerde technologieën of interacties. - Tijdens uw interactie met onze website en diensten verzamelen we automatisch technische, profiel- en gebruiksgegevens over uw apparatuur, surfacties en patronen.

 

Derden of openbaar beschikbare bronnen. - We kunnen persoonlijke gegevens over jou ontvangen van verschillende derde partijen of openbaar beschikbare bronnen, zoals de hieronder genoemde.

Werkgerelateerde gegevens van diensten zoals AngelList of wervingswebsites.
Identiteits- en contactgegevens van openbaar beschikbare bronnen zoals Crunchbase of andere registers.

Cookies

Als je een reactie achterlaat op onze site kun je ervoor kiezen om je naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u een andere reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als je onze inlogpagina bezoekt, plaatsen we een tijdelijke cookie om te bepalen of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Als u inlogt, plaatsen we ook verschillende cookies om uw inloggegevens en schermkeuzes op te slaan. De aanmeldingscookies blijven twee dagen bewaard en de cookies voor schermopties blijven een jaar bewaard.

 

Als u "Onthoud mij" selecteert, blijft uw aanmelding twee weken bewaard. Als u zich afmeldt van uw account, worden de aanmeldingscookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie opgeslagen in uw browser. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID weer van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het vervalt na 1 dag.

Internationale overdrachten

Sommige van onze externe derde partijen zijn gevestigd buiten de EER en het VK, dus hun verwerking van uw persoonlijke gegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EER en het VK met zich meebrengen. Wanneer we uw persoonlijke gegevens doorgeven naar landen buiten het VK en de EER, zorgen we ervoor dat een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

 • het land waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven is door de Europese Commissie geacht een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden; of

 • we maken gebruik van specifieke contracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonlijke gegevens dezelfde bescherming geven die ze hebben in het Verenigd Koninkrijk en Europa.

Beveiliging van gegevens

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op onbevoegde wijze toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot werknemers, agenten, aannemers en andere derden die deze gegevens nodig hebben voor hun werk. Zij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in onze opdracht en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Bewaren van gegevens

We bewaren je persoonlijke gegevens alleen zo lang als redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

 

We kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren in het geval van een klacht of als we redelijkerwijs van mening zijn dat er een rechtszaak in het verschiet ligt met betrekking tot onze relatie met u.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

Uw wettelijke rechten

U hebt het recht om:

Toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "data subject access request"). Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

 

Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Hiermee kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u hebben laten corrigeren, hoewel wij mogelijk de nauwkeurigheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt.

 

Het wissen van uw persoonlijke gegevens aanvragen. Hiermee kunt u ons vragen persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze gegevens te blijven verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), wanneer we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we niet altijd aan uw verzoek tot wissen kunnen voldoen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, zullen worden meegedeeld op het moment van uw verzoek.

 

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en er iets met uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond omdat u van mening bent dat dit gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten in de volgende scenario's:

 • Als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens'vaststellen.

 • Als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen.

 • Als u wilt dat we de gegevens bewaren, zelfs als we ze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 • U hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten controleren of we dwingende legitieme redenen hebben om de gegevens te gebruiken.

Verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waarbij we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

Toestemming te allen tijde intrekken wanneer wij ons baseren op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die zijn uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we bepaalde producten of diensten mogelijk niet aan u leveren. We zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Een klacht indienen U hebt het recht om op elk gewenst moment een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthouder.

U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter wel een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen we ook weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Het kan zijn dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of om een van uw andere rechten uit te oefenen) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden vrijgegeven aan personen die geen recht hebben om deze gegevens te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie over uw verzoek te vragen, zodat we sneller kunnen reageren.

We proberen binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval brengen we u op de hoogte en houden we u op de hoogte.

Koppelingen naar derden

Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Als u op deze koppelingen klikt of deze koppelingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

bottom of page